Laatu ja turvallisuus

Standardien sekä hyvien käytäntöjen tuntemus antaa erinomaisen lähtökohdan laadukkaiden ja luotettavien tuotteiden ja järjestelmien toimittamiselle.

Kaikille nostimille tehdään kuormitus- ja toimintakokeet ja ne ovat CE merkittyjä.

Turvallisuuden ylläpitoon liittyy olennaisesti säännöllinen huolto ja laitteiston tarkastukset.

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi me sitoudumme mm. seuraaviin normeihin ja standardeihin:

  • Konedirektiivi 2006/42/EY
  • DIN 56 950: ”Entertainment Technology, Machinery Installations, Safety Requirements and Inspections”
  • Valinnaisesti CWA 15902-1, josta valmistuu EN 17206: “Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry – Specifications for general requirements”
  • BGV D8+ ja C1: “Regulation on Health and Safety at Work for Staging and Production Facilities for the Entertainment Industry”
  • SFS käsikirja 504, Koneiden turvallisuus
  • Vnp 1314/94 Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta
  • SFS-EN ISO 12100-1 Koneturvallisuus
  • SFS-EN 1050 Koneturvallisuus, riskien arvioinnin periaatteet