Nostoseinät

Sunotek tarjoaa korkealaatuiset ratkaisut nostoseiniin ja paljeoviin.

Nostoseinät

Sunotek-nostoseinät ovat erittäin vaativien kohteiden tilapäiseen jakamiseen tarkoitettuja sähköisesti ohjattavia rakenne-elementtejä.

Nostoseinä on oikea valinta ehdottaman turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi ja ne ovat rakenteeltaan turvallisempia ja toimintavarmempia kuin perinteiset ratkaisut. Tämä perustuu mm. siihen, että Sunotek Oy tekee jo suunnitteluvaiheessa jokaiselle toimittamalleen seinäelementille ja käyttömekanismille lujuuslaskelmat ja käyttää standardien mukaisia komponentteja ja ratkaisuja

Käyttöturvallisuus

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttöturvallisuuteen, joten kaikki SUNOTEK -nostoseinissä käytetyt komponentit ovat ensiluokkaisia ja tarkoituksenmukaisia. Sähkösuunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että näköyhteys käyttökytkimeltä säilyy jatkuvasti seinää ajettaessa ja kytkimet ovat lukollisia ja itsevapautuvia, kun kytkimestä päästetään irti (ns. kuolleen miehen kytkin).

Tarkastus ja huolto

Suositellaan tarkastettavaksi ja huollettaviksi noin kolmen vuoden välein.

Suunnittelu ja mitoitus

Nostoseinien tilantarve on hyvin riippuvainen seinän koosta, asennustavasta ja -paikasta, joten annamme mitoituksen tapauskohtaisesti jo suunnitteluvaiheessa sitä pyydettäessä.

Asennus

Toimintavarmuuden ja turvallisuuden vuoksi nostoseinät asentaa aina valmistaja tai sen valtuuttama asennusliike.

Takuu

Sunotek -nostoseinillä on yhden vuoden aine- ja asennustakuu.